Kẹp File Đựng Hồ Sơ

Bìa Đựng Hồ Sơ 1 Tay Gấp

20.000 VND

Kẹp File Đựng Hồ Sơ

Bìa Đựng Hồ Sơ 2 Tay Gấp

20.000 VND

Kẹp File Đựng Hồ Sơ

Bìa Đựng Hồ Sơ Ép Kim Cao Cấp

20.000 VND

    Tạo yêu cầu báo giá

    Các yêu cầu báo giá có thể mất từ 2h-24h tùy thuộc vào quy cách của sản phẩm và khối lượng xử lý trong ngày.

    Vì vậy để có báo giá nhanh nhất, bạn vui lòng xem bảng giá có sẵn trong từng trang sản phẩm

    Kèm ảnh chụp hoặc thiết kế tham khảo :